Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Body.gr

1. Ακόμα και η απλή επίσκεψη του Body.gr υποδηλώνει ανεπιφύλακτα ότι συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση του ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

2. Η DIGICULT Ε.Π.Ε. κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ορθογραφικά, αριθμητικά ή άλλα λάθη, μη επικαιροποιήσεις ή ανακρίβειες οι οποίες  σε καμία περίπτωση δεν είναι κακόβουλες.

3. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αναρτημένα στον ιστότοπο αρχεία να είναι ελεύθερα από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό. Όμως ο χρήστης του ιστοτόπου θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι είναι αντικειμενικά αδύνατο να εγγυηθούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Ως εκ τούτου ο υπολογιστής που χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει επικαιροποιημένο λογισμικό antivirus.

4. Με χαρά η ομάδα του Body.gr θα ακούσει και θα λάβει υπόψη της, κάθε παρατήρηση διόρθωση και υπόδειξη που θα συντελεί στην βελτίωσή του.

5. Οποιαδήποτε αναφορά ή ηλεκτρονικός σύνδεσμος σε άλλο site, παρέχεται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών. Το Body.gr δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους ιστότοπους αυτούς.

6. Οι τυχόν φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

7. Απαγορεύεται ρητά από τους χρήστες του Body.gr η χρήση του ιστοτόπου και της τεχνολογικής υποδομής της για:

  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, δυσφημεί, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη, έμμεσα ή άμεσα, στην DIGICULT Ε.Π.Ε. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
  • Δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή  ηθών των χρηστών, κοινωνικών αξιών, της φυλής, του γένους, της εθνικότητας και οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας ατόμων.
  • Δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
  • Μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει, ιούς ή οποιουδήποτε βλαβερού λογισμικού.
  • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
  • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Ο ιστότοπος υπάγεται στους όρους τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων http://www.digi-cult.com/oroi-tirisis-arxeiou Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για αγορές προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Πωλήσεων του Body.gr


Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ενδοιασμό, ολική ή μερική διαφωνία με τους παραπάνω όρους υποχρεούστε να διακόψετε 
άμεσα την επίσκεψη των ιστοσελίδων του  Body.gr  και να διαγράψετε  άμεσα και αμελητί οποιοδήποτε αρχείο έχετε αποθηκεύσει σε οποιοδήποτε μέσον αποθήκευσης .

Όροι Πωλήσεων του Body.gr

Τα προς πώληση προϊόντα

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των προς πώληση προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα δείτε ακολουθώντας το σύνδεσμο (κάνοντας «κλικ») στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τα προς πώληση προϊόντα. Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και αφορούν μόνο το συγκεκριμένο προϊόν που αναφέρεται στον τίτλο και δεν συμπεριλαμβάνουν τυχόν παρελκόμενα ή συνοδευτικά είδη που εμφανίζονται στις φωτογραφίες.

Αποστολή προϊόντων

Για την αποστολή των προϊόντων ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από τις διαθέσιμες επιλογές ή να υποδείξει δική του εφόσον αυτό είναι εφικτό, κατόπιν συνεννόησης με τους συνεργάτες του Body.gr.

Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα αποστέλλονται με ευθύνη του πελάτη, ακόμα και αν δεν χρεωθούν έξοδα αποστολής. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την ασφάλιση των προϊόντων η οποία, εφόσον το αποδέχεται ο μεταφορέας, γίνεται με δικά του έξοδα.

Διαθεσιμότητα

Γίνεται κάθε προσπάθεια από το Body.gr για την διαθεσιμότητα και αποστολή των προϊόντων στους χρόνους που αναφέρονται.Εντούτοις, μερικές φορές το Body.gr είναι δυνατόν να μην έχει εγκαίρως ενημερωθεί από τους προμηθευτές του (π.χ. αντιπροσωπεία ή εισαγωγέα) για τυχόν έλλειψη ή άλλο πρόβλημα διαθεσιμότητας ώστε να το κοινοποιήσει και να ενημερώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Στην περίπτωση αυτή το Body.gr θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να βρει τη βέλτιστη λύση και να ενημερώσει τον πελάτη, ο οποίος διατηρεί το ανεπιφύλακτο δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή όλη την παραγγελία αζημίως και για τα δύο μέρη. Τυχόν υπόλοιπο, μη ακυρωθέν, μέρος της παραγγελίας εκτελείται κανονικά σαν ανεξάρτητη παραγγελία αφού υπολογιστούν εκ νέου τα τυχόν έξοδα αποστολής. Κατόπιν αυτού, το Body.gr επιστρέφει με τραπεζική κατάθεση τη διαφορά που προκύπτει από τυχόν καταβεβλημένο ποσό για το μέρος της παραγγελίας που ακυρώθηκε.

Προστασία Καταναλωτών και Παραγγελίες Προϊόντων

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω του Body.gr, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του Body.gr, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός κατά τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από πρόσωπα χωρίς τα αντίστοιχα δικαιώματα.

Για την επίλυση κάθε προβλήματος/διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στην έμπειρη ομάδα του Body.gr απευθείας, αν παρόλα αυτά το επιθυμείτε μπορείτε να αξιοποιήσετε το σύστημα Online Dispute Resolution της Ε.Ε. ακολουθώντας το παρακάτω link:


https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Ακύρωση παραγγελίας

Οποιαδήποτε παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί αζημίως και για τα δύο μέρη, εντός 24 ωρών από τη λήψη της, με απλή έγγραφη ηλεκτρονική ειδοποίηση χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση

Εφόσον ο πελάτης ζητήσει ακύρωση της παραγγελίας μετά τις 24 ώρες, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας, το Body.gr θα ενημερώσει τον πελάτη για τις επιλογές που έχει.


Η διαδικασία παραγγελίας μέσω του Body.gr

1. Αρχικά πραγματοποιείται η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

2. Έπειτα πραγματοποιείτε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «Συμφωνώ με τους όρους χρήσης» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Συμφωνώ με τους όρους χρήσης σημαίνει προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Είναι υποχρεωτικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας σε εργάσιμες μέρες και ώρες και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει.

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα στο προϊόν που παραλάβατε, θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να επικοινωνήσετε άμεσα με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ( την ίδια ημέρα της παράδοσης ή την επόμενη εργάσιμη) στο 211 4114 051 ή στο email support@Body.gr

Έξοδα Αποστολής

Τα έξοδα αποστολής αναφέρονται κατά την εκτέλεση και πριν την οριστική εκτέλεση της παραγγελίας. Υποβολή της παραγγελία συνεπάγεται την αποδοχή των αντίστοιχων εξόδων.

Τυχόν επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν, είτε από λανθασμένη ή ασαφή διεύθυνση αποστολής, είτε από απουσία του πελάτη, είτε από τυχόν άρνηση παραλαβής κατά την παράδοση είτε μη έγκαιρης παρουσίας ή/και παραλαβής των προϊόντων από τον πελάτη κατά τη συμφωνημένη παράδοση, επιβαρύνουν εξ’ολοκλήρου τον πελάτη και υποχρεούται να τα αποδώσει αμελητί στον μεταφορέα.

Πωλήσεις εκτός ΕΕ

Για αποστολές σε πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Body.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτούμενες διαδικασίες ή έξοδα και ο πελάτης είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω διαφορών στην ισοτιμία, έξοδα εκτελωνισμών ή άλλων φόρων κλπ.


Εγγύηση προϊόντων

Το Body.gr δεν παραλαμβάνει προϊόντα προς επισκευή.


Τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται στο αντίστοιχο συμβεβλημένο και πιστοποιημένο συνεργείο του κατασκευαστή.

Τα προϊόντα καλύπτονται από την αντίστοιχη εγγύηση των κατασκευαστών τους. Το Body.gr, δεν προσφέρει δική του εγγύηση προϊόντος, εκτός και αν ρητά αναφέρεται. Ισχύουν δε για την αναφερόμενη ανά προϊόν διάρκεια και με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός, σε περίπτωση βλάβης, θα πρέπει να αποστέλλεται από τον πελάτη, απευθείας στο αντίστοιχο συμβεβλημένο και πιστοποιημένο συνεργείο του κατασκευαστή.

Το Body.gr δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης των βλαβών, σε τυχόν ειδική περίπτωση όμως, ευχαρίστως θα προσπαθήσει να διευκολύνει διαμεσολαβώντας μεταξύ αντιπροσωπείας και πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να έχει φυλάξει ο πελάτης την απόδειξη αγοράς ή το αντίγραφο του τιμολογίου.

Πνευματικά Δικαιώματα

Στον ιστότοπο του Body.gr περιλαμβάνονται Trademarks, Service Marks, Trade Dress και άλλο περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, ήχων και λογισμικού που ανήκει είτε στην DIGICULT Ε.Π.Ε. είτε σε τρίτους και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.

Η παρουσίαση, αναφορά τυχόν Τrademark τρίτων, γίνεται για λόγους πληροφόρησης των πελατών και σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει εμμέσως ή αμέσως την οικειοποίηση ή την με οποιονδήποτε τρόπο διασύνδεση του Body.gr με τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Κατ’ επέκταση απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού του ιστοτόπου αυτού, χωρίς έγγραφη άδεια της DIGICULT Ε.Π.Ε.. Η προβολή του παραπάνω υλικού και κειμένων από τον ιστότοπο του Body.gr με κανένα τρόπο δεν συνεπάγεται μερική ή ολική μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Δικαστική επίλυση διαφορών – Διαιτησία

Γλώσσα επικοινωνίας του Body.gr με τους πελάτες είναιτα Ελληνικά. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα η εταιρεία θα κάνει ό,τι είναι πρακτικά δυνατόν για την φιλική επίλυσή του. Αν, εν τούτοις, αυτό δεν καταστεί δυνατόν, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών, Ελλάδα και το Ελληνικό δίκαιο.


Παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε παραγγελία αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ενδοιασμό ή διαφωνία με τους παραπάνω όρους.


Όροι Επιστροφής

1. Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή να μη ξεπερνάει τις 14 ημερολογιακές ημέρες.

2. Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση.

3. Να διαθέτει ο πελάτης Απόδειξη ή αντίγραφο Τιμολογίου αγοράς

Διαδικασία επιστροφής

1. Ενημερώνετε τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το Body.gr για τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, προκειμένου να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο επιστροφής και τη διεύθυνση αποστολής αναλόγως του προϊόντος και να λάβετε ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.


ΠΡΕΠΕΙ κατά την επικοινωνία σας να έχετε μαζί σας την Απόδειξη ή Τιμολόγιο αγοράς.

2. Αν η αγορά έχει γίνει με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ το επιστρεφόμενο προϊόν να συνοδεύεται από ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του αγοραστή προκειμένου να εκδοθεί το αντίστοιχο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

3. Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι απόλυτα προστατευμένο κατά την αποστολή.

4. Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία αποστολής, ένα αντίγραφο της παραγγελίας με τον ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ και την Απόδειξη ή αντίγραφο Τιμολογίου αγοράς.

5. Εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή το Body.gr καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνουμε ότι τα έξοδα αποστολής ή επιστροφής προϊόντος δεν επιστρέφονται.

6. Αποστέλλετε το δέμα με ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ το κόστος αποστολής. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

7. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος, μπορείτε να το επιστρέψετε αυτοπροσώπως.

ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ:

Α. Προϊόντα που δεν επιβεβαιώνεται η πρόσφατη αγορά τους από την εταιρεία μας με τιμολόγιο ή απόδειξη.

Β. Προϊόντα των οποίων η αγορά έχει γίνει διάστημα μεγαλύτερη των 14 ημερολογιακών ημερών.

Γ. Προϊόντα που δεν βρίσκονται στην αρχική άθικτη συσκευασία τους χωρίς να έχουν ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί.

Δ. Μπαταρίες, αναλώσιμα, γραφική ύλη

Ε. Προϊόντα με κατά παραγγελία χαρακτηριστικά ή σε ασυνήθιστες ποσότητες αγοράς.

ΣΤ. Προϊόντα προσφορών ή με ειδικές εκπτώσεις.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες όρους, το Body.gr δεν παραλαμβάνει το προϊόν αλλά επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις είμαστε πάντα στη διάθεση σας

Τηλεφωνικά στο 211 4114051, είτε μέσω e-mail στο support@body.gr


Παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε παραγγελία αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ενδοιασμό ή διαφωνία με τους παραπάνω όρους.